Dòkter pa hende loko

source: www.theodysseyonline.com

Hopi biaha nos ta sintá ku un òf otro problema emoshonal ku no ta parse di ta solushonando su mes. Naturalmente nos a kustuma di resa rosario pa kita pisá, bai misa laga pastor pone zeta riba nos frenta, sende bela ku mama Maria, sensia kas pa kore ku fúku….you name it.

Si ora un ferkòut òf alergia kue nos kurpa nos ta buska yudansa serka nos dokter di kas, dikon nos no por hasi esaki ora nos no ta sinti nos bon emoshonalmente? Ta natural ku no ta tur dia bo ta sintibo e hende di mas felis na mundu. Pero no ta normal si nò si ta tur dia, òf mihó bisá, konstantemente, bo ta sintibo tristu, sin gana, sin apetit i sin motivashon. Tur esaki tin bia asta ta sin splikashon. Esei nos por yama depreshon.

index
source: trendom.com

Depreshon ta algu hopi komun. Mas komun ku nos ta kere. Tin hende por sinti nan mes deprimí despues di un suseso doloroso i traumátiko, pero tin hende ta lucha ku depreshon durante años sin por keda kla. Naturalmente tin diferente grado di esaki tambe. Hopi biaha nos ta skohe di keda ketu tokante esaki i hasi manera tur kos ta bon djis pa miedu ku otro hende lo mira nos pa loko.

Depreshon ta un di e miles di kondishonnan mental ku ta eksisti. Tin hopi malesa i kondishon mental ku nos pueblo no ta kompronde i ta skohe pa no papia di dje tampoko. Sierto di nan tin kausanan genétiko, otronan ta keda kausá pa susesonan traumátiko òf substansianan kímiko òf natural ku por hasi daño permanente na nos serebro.

Un psikólogo òf un psikiater no ta un spetakel di dòkter. Nan no tei pa spek en bonen. Ta hendenan ku a studia i siña kon pa yudabo pa atende ku e kosnan ku ta “den bo kabes”. Anto bai serka un profeshonal pa yudansa no ta nifika ku bo ta loko. Al kontrario, esei ta mustra kon balente bo ta di por rekonosé ku bo mester di yudansa i di buska esaki tambe serka profeshonalnan. No ta kos pa bo tin bèrguensa di dje. Nos tur por pasa den esaki anto no ta kos di hasi wega ku n’é tampoko.

Mas trempan bo buska yudansa, mas grandi bo chèns di rekupera ta. Esei ta konta pa tur kos, un ta bèrdè? Mas bo warda, mas daño lo tin na bo serebro. Aktividatnan i frekuensianan serebral relatá na sierto kondishonnan mental ta asta visibel riba scan ku sientífikonan a hasi ku hende.

psych2go
source: faceook page; Psych2go

Hopi biaha e gana i boluntad di bo mes ta hopi importante den e proseso di rekuperashon, pero tambe e apoyo di bo famia i/òf amigunan. Pues no tene bèrguensa pero purba di ta habrí i papia ku un persona di konfiansa tokante kon bo ta sinti bo mes.

I si abo no ta sintibo deprimi, sea semper atento na bo amigu i famianan. Porta ku bo ta salba un alma desespera inkonsientemente djis dunando e un tiki atenshon.

No entrega e guera; ku aseptashon ya kaba bo a kuminsa gana e bataya.

Nicole.