Bo ta un hipokrita?


Mane bo por a ripara tin un topiko ku tin Facebook ariba abou e siman aki.

E topiko ta: HIPOKRESIA!
Hende ta hipokrita.
Hende tin miedu di kambio, asina tantu miedu ku nan ta resisti kambio.
I pa kolmo kambio ku no ta afekta nan bida.

Laga mi splika!

Un “hipo” ta sali trabou 5or di atardi.
E ta yama su kasa bis’e ku e ta yega kas un tiki mas lat paso tin un reunion urgente ku ta bai tarda te sigur 7or di anochi.
E “hipo” ta drenta su outo 5or bai topa su byside.
Tur hende rondo di e “hipo” sa loke ta pasando pero niun no ta bisa su kasa.
Paso e no ta afekta nan bida, e no ta kai bou di nan.
Pero hey, adulterio ta oke?
Nos norma i balor nan ta safe?

E “hipo” ta bai misa tur djadumingu.
Fo’i ora e baha fo’i outo e la huzga un
E la wak un mener kara punta paso e mener a sinta kaminda semper e ta sinta.
E la bira bisa su kasa ku pastor parse un shishi.
E la wak ku su bisiña a tira 1 florin so den baki di kolekta i pensa ku e ta pichiri.
E “hipo” a kai na rudia resa. E “hipo” ta sali misa kontentu i sigui komete pika, paso otro siman e ta bolbe wòrdu “pordona”.

Nos norma i balor nan ta
Un pregunta mi tin.
E ta kai bou di bo?
Si e hende muhe ei ke stima un hende muhe of e hende hòmber ei ke stima un hende hòmber, e ta kai bou di ABO?

Ta abo e ta sunchi? Of abo ta haña gana di sunchi e? E ta hinkando man den bo pòtmoni? E ta hari kubo den bo kara i despues flirt ku bo kasa? E ta mishi ku bo yu chiki ora e ta na skol? E ta daña kalidat di bo enseñansa?

Loke e hende ei ta hasi den su kas, e ta afekta bo norma i balornan?|
Kompronde mi bon! Sera bo kurpa den kas!
Tin hende tur kaminda tòg? Nos mester di otro hende pa tur kos tòg?

Awel…

No kue bus mas, paso tin hende gay ta kore bus!
No bai supermarket mas, paso tin hende gay ta sea preis, paketa of kobra bo!
No bai dòkter mas, paso hende gay lo por skapa bo bida.
No manda bo yu skol mas, paso tin hende gay ta eduk’e i yud’e desaroya su mes.
No bai karnaval mas, paso hende gay su gosamentu lo stroba bo di gosa.
No bai misa mas, paso hende gay ta resa pidi pordon pa su pika nan (meskos ku abo).
No bai den kaya mas, paso hende gay su kumpramentu di kos lo stroba di bo.
No bai laman mas, paso hende gay ta landa den mesun awa kubo.
No biaha mas, un hende gay ta sirbibu of un pilot gay ta hibabu bo destinashon safe.
No hasi nèt nèt nada mas, sinta den kas (tin chèns ku ta un hende gay a diseña bo sofa).
No wak televishon, no tende radio, no usa bo telefòn, no lesa korant/buki.

Bo sa dikon?

Hende gay ta presenta notisia, hende gay ta skibi buki, hende gay ta aktua, hende gay a yuda programa bo telefon.
No hasi nèt nèt nada.
Sinta i pensa dikon loke un otro ta hasi den su kas, ta afekta abo.

Bo no tin nodi bisa niun otro hende nada.

Djis puntra bo mes: MI TA UN HIPOKRITA?
Kiko ta bo kontesta?

Un tip: Uza bo beibel TUR ora, of no uz’e!

Guestblogger Denise Fernando

27-09-2017

Bron foto: facebook Curacao pride

Advertenties